Nyttig info
 
 

Undervisningsmidler

Eleverne skal selv købe papir og skriveredskaber - papiret kan købes i gymnasiets bogkælder. Skolen stiller lærebøger til rådighed og også online-ordbøger i alle fremmedsprog.

I mange fag er den bærbare computer et vigtigt arbejdsredskab, og derfor anbefaler vi, at eleverne anskaffer sig en. Derudover råder vi til, at eleverne venter med at anskaffe lommeregner eller matematikprogram til computeren, indtil de er startet på gymnasiet. Valget af hjælpemidler i matematik afhænger nemlig af, hvilket niveau de forventer at afslutte matematik på. Når eleverne er startet, vil de få den nødvendige vejledning.

SU 

Elever kan søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis de er over 18 år. Man er berettiget til SU i kvartalet efter, man er fyldt 18 år, og man kan tidligst søge en måned før. Læs mere på www.su.dk.

tilskud til transport

Elever kan søge om tilskud til transport, hvad enten det drejer sig om Ungdomskort (buskort/togkort), eller de kører i egen bil. Læs mere på www.ungdomskort.dk. Se også orienteringen på trafikselskabernes hjemmesider www.nordjyllandstrafikselskab.dk eller www.midttrafik.dk - her kan du også finde de aktuelle køreplaner.

Om rejser & ekskursioner

Undervisningen på Mariagerfjord Gymnasium er gratis. Der er dog deltagerbetaling for en række aktiviteter uden for skolen. Det gælder oplevelsesturen for 1. klasserne, ekskursioner og studierejser. Alle elever får mulighed for at deltage i oplevelsesturen og at komme på en studierejse, mens antallet af ekskursioner varierer fra klasse til klasse. 

Rejseudgifter for elever, der starter i 2017:

USA og Brasilien  12.000 kr. ekskl. lommepenge 
Europa


9.000 kr.
- Rejsen i 2.stx er ekskl. lommepenge og måltider ud over morgenmad
- Rejsen i 3.stx er ekskl. lommepenge
Øvrige stx og htx 4.500 kr. ekskl. lommepenge og måltider ud over morgenmad 
Hf 2.000 kr. ekskl. lommepenge og måltider ud over morgenmad 


Betalingen til rejser foregår via Safeticket.dk.

Forsikring


Vedr. forsikring