Optagelseskrav hf
 
 

Der er nogle krav, du skal opfylde for at blive optaget på hf. Kravene er lidt forskellige i forhold til, om du søger optagelse efter 9. klasse eller efter 10. klasse. Nedenfor har vi beskrevet begge muligheder.

Du kan finde mere information om optagelseskravene og dine muligheder på UddannelsesGuiden her

OPTAGELSESKRAV EFTER 9. KLASSE

 • Vurderet uddannelsesparat. 
 • Søge optagelse direkte efter 9. klasse.
 • Aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.
 • Haft undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5.-9. klasse.
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen.
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.
 • Hvis du ikke er vurdereret uddannelsesparat, kan du opnå krav om optagelse ved at opnå mindst 6 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Se video, grafik og læs om ansøgningsprocessen samt de nye adgangskrav fra 9. klasse på UddannelsesGuiden her.

OPTAGELSESKRAV EFTER 10. KLASSE

 • Vurderet uddannelsesparat.
 • Fra og med skoleåret 2015-16 skal du have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) fra 5. til mindst 9. klasse i folkeskolen eller have haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Hvis du gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget undervisning i tysk eller fransk fra 6. til mindst 9. klasse.
 • Aflagt folkeskolens 9. -klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse, hvis prøven er udtrukket eller…
 • Have aflagt 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. Hvis du vælger at aflægge 10. klasseprøve i disse fag, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.
 • Haft undervisning i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens 10. -klasseprøver i fagene, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag.
 • Aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10. klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin.
 • Mindst 2.0 i karaktergennemsnit i henholdsvis fagene dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.
 • Søge optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse.
 • Hvis du ikke bliver vurderet uddannelsesparat, men får 6.0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan du komme direkte på hf.
 • Hvis du ikke bliver vurderet uddannelsesparat og heller ikke får 6.0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan du forsøge at komme ind på hf-uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Se video, grafik og læs om ansøgningsprocessen samt de nye adgangskrav fra 10. klasse på UddannelsesGuiden her.