Optagelsesprøve hf
 
 

NB! Fra sommeren 2019 bliver optagelsen til hf ændret, så der blandt andet indføres landsdækkende optagelsesprøver. Læs mere om de nye optagelseskrav, der træder i kraft fra 2019 her.

Derfor skal du til optagelsesprøve

 • Hvis du ikke opfylder kravene for optagelse på hf:
  Du bliver indkaldt til optagelsesprøve, hvis din UU-vejleder har vurderet, at du ikke er uddannelsesparat, og dine forældre har klaget over afgørelsen. Eller hvis du generelt ikke opfylder optagelseskravene, og gymnasiet vurderer, at du skal til en optagelsesprøve. Optagelsesprøven er i disse tilfælde både en faglig prøve og skolens vurdering af, om du er parat til at starte på en ungdomsuddannelse.
 • Hvis du mangler afgangsprøver:
  Du bliver indkaldt til optagelsesprøve, hvis du mangler at aflægge en eller flere af de obligatoriske afgangsprøver fra folkeskolen.


Dato for optagelsesprøve

Prøven blev afholdt mandag d. 19. marts.

Sådan er prøverne organiseret

Optagelsesprøve med vurdering af uddannelsesparathed: Du skal møde på skolen senest kl. 7.50, og prøverne varer i praksis en hel skoledag. Optagelsesprøven indeholder en skriftlig prøve i dansk (1 time) og en skriftlig prøve i matematik (1 time). I løbet af dagen er der også en mundtlig prøve i engelsk, en mundtlig prøve i fysik/kemi og en samtale med en studievejleder. Når du møder om morgenen, får du de præcise tidspunkter for, hvornår i løbet af dagen de mundtlige prøver finder sted. Det kan godt være, at du får nogle længere pauser i løbet af dagen, men prøverne afsluttes så vidt muligt senest kl. ca. 15.15. Der kan dog være tilfælde, hvor prøverne afsluttes senere på grund af antallet af elever til optagelsesprøve.

Sådan er de enkelte prøver

 • Prøverne i dansk, matematik og engelsk er tilrettelagt efter målene til 10. klasses prøverne.
 • Prøven i fysik/kemi er tilrettelagt efter målene til 9. klasses afgangsprøve.
 • Den skriftlige prøve i dansk rummer dels en læsetest, dels en række grammatiske og forståelsesmæssige spørgsmål, der besvares via et elektronisk spørgeskema. Besvarelsen rettes umiddelbart efter prøveafslutning af en dansklærer, der efterfølgende vurderer dine færdigheder og eventuelt uddannelsesparathed.
 • Den skriftlige prøve i matematik er en skriftlig prøve, hvor der udleveres et opgaveark, og du har derefter 1 time til at besvare opgaverne. Du skal kun medbringe skriveredskaber, lineal og vinkelmåler. Du må ikke benytte lommeregner til matematikprøven. Prøverne rettes umiddelbart efter prøvens afslutning af en matematiklærer, der samtidig vurderer dine færdigheder og eventuelt uddannelsesparathed.
 • Prøven i engelsk former sig som en samtale mellem dig og to lærere. Udgangspunktet for samtalen er en tekst, som du får tilsendt og forbereder dig på hjemmefra. Prøven varer ca. 15 min og er uden forberedelsestid her på skolen.
 • Prøven i fysik/kemi foregår som en samtale mellem to lærere og dig. Du vil blive spurgt til din viden inden for fysik/kemi, som relaterer til 9. klasses afgangsprøve-niveau. Prøven varer ca. 15. min og er uden forberedelsestid her på skolen.


Rektor tager stilling

Når den sidste mundtlige prøve er afviklet, deltager en lærer fra hver prøve og evt. studievejlederen i en konference med rektor, hvor det ud fra en samlet vurdering af prøveforløbene besluttes, om du kan optages eller ej. Umiddelbart efter konferencen skriver skolen et brev til dig om resultatet og konsekvenserne af resultatet. Målet er, at du har modtaget svaret senest to dage efter prøvedagen. Et afslag kan indklages til Undervisningsministeriet. Klagen sendes til rektor inden 14 dage efter modtagelsen af afslaget.