Optagelseskrav htx
 
 

Du skal opfylde en række krav for at kunne blive optaget på htx. Kravene er lidt forskelle i forhold til, om du søger optagelse efter 9. klasse eller efter 10.klasse. Nedenfor har vi beskrevet begge muligheder. Læg mærke til de fælles forhold, der er beskrevet nederst på siden.

Optagelse efter 9. klasse - gælder til og med 2018

  1. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i enten fransk eller tysk. Hvis du har haft sproget som valgfag, skal du have aflagt en prøve i det.
  2. Du skal afslutte 9. klasse i folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der svarer til folkeskolens 9.klasse.
  3. Du skal deltage i folkeskolens obligatoriske afgangsprøver.

Endelig skal du være erklæret uddannelsesparat af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og have udarbejdet en uddannelsesplan.

Optagelse efter 10. klasse - gælder til og med 2018

  1. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i enten fransk eller tysk. Hvis du har haft sproget som valgfag, skal du have aflagt en prøve i det.
  2. Du skal afslutte 9. klasse i folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der svarer til folkeskolens 9.klasse.
  3. Du skal have modtaget undervisning i 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole i dansk, engelsk og matematik.
  4. Du skal deltage i en prøve i dansk, engelsk og matematik, og du kan selv vælge mellem folkeskolens afgangsprøver og 10.-klasse prøver i disse fag.

Endelig skal du være erklæret uddannelsesparat af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og have udarbejdet en uddannelsesplan.

Fælles forhold - gælder til og med 2018

Når du søger om optagelse, skal du udfylde mindst ét uddannelsesønske – fx htx/Mariagerfjord Gymnasium - altså både en uddannelse og en institution. Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, kan du i visse tilfælde optages alligevel. Der sker på grundlag af rektors vurdering af dine standpunktskarakterer, prøveresultater fra forudgående undervisning, udtalelser om dine kvalifikationer eller en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven her.