Studieretninger i 2017
 
 

Studieretninger på HTX i 2017 

Htx strækker sig over tre år. De første tre måneder er et grundforløb, der er fælles for alle. Her bliver du introduceret til htx-uddannelsens faglige og metodiske profil og vejledt om dine muligheder. Herefter vælger du studieretning, der former din htx-uddannelse i en bestemt retning. På htx skal du have følgende obligatoriske fag:

  • Fag på A-niveau: Dansk og teknik
  • Fag på B-niveau: Engelsk, idehistorie, matematik, fysik, kemi og teknologi
  • Fag på C-niveau: Informatik, samfundsfag og biologi

På Mariagerfjord Gymnasium kan du tone din htx-uddannelse ved at vælge imellem fem forskellige studieretninger fordelt inden for Bioteknologi og Teknologi.

Optimale rammer

Mariagerfjord Gymnasium tilbyder optimale rammer for htx-eleverne. Vi har et moderne værksted, laboratorier og et tæt samarbejde med erhvervslivet. Eleverne deltager i projekter hos lokale virksomheder, og samtidig deltager virksomhedernes ingeniører indimellem i undervisningen på gymnasiet.

- Vi havde et forløb om robotter, og i den forbindelse besøgte vi Technicon. Her fik vi en rundvisning, hvor vi så deres robotter og fik lov til at programmere en robot-arm. Besøget gav idéer til, hvordan vi kunne arbejde videre med vores egne robotter hjemme på skolen, fortæller Martin Andresen fra 3.u.

Derudover er htx-eleverne en vigtig del af studiemiljøet, og de benytter gymnasiets mange tilbud. Nogle har musik eller programmering som valgfag, andre står for teknikken til fællessamlinger – men alle deltager i stort omfang til fredagscaféer, skolefester, fællesarrangementer og aktivitetsdage. Kort sagt, så får man lidt HTXtra, når man tager en htx-uddannelse på Mariagerfjord Gymnasium.