Studieretninger i 2017
 
 

Stx strækker sig over tre år. De første tre måneder er et grundforløb, der er fælles for alle. Her bliver du introduceret til gymnasiets fag og vejledt om dine muligheder. Sidst i grundforløbet vælger du to eller tre studieretningsfag til en studieretning, som former din stx-uddannelse efter dine interesser og drømme om videregående uddannelse og job.

Du kan sammensætte studieretningsfagene til studieretninger på op til 12 forskellige måder, hvis du går på Mariagerfjord gymnasium. Der skal være et vist antal elever, før en studieretning oprettes, og desuden er der nye regler for stx-uddannelsen på vej. Lige nu er det derfor ikke helt fastlagt, hvor mange studieretninger skolen kan og må udbyde, men vi arbejder på at få 12 studieretninger inden for fire hovedområder.

Mange af studieretningerne ligner hinanden rigtig meget. Der er på alle studieretningerne mange fag, som er fælles for alle stx-elever, og i mange tilfælde er det kun studieretningsfagets niveau, der adskiller det fra fællesfagene. Du skal først vælge studieretningsfag og dermed studieretning, når du har haft lidt undervisning i fagene og er blevet grundigt orienteret om, hvad det vil sige at have dem som studieretningsfag.

Hvis du allerede har et favorit-studieretningsfag, kan du klikke på figuren herunder og se, hvilke studieretninger der findes. Du kan også se studieretningerne ved at følge de fire links under ”STX 2017”.

Naturvidenskab Sprog
Samfundsfag Musik