Optagelse på vhf
 
 

Sådan bliver du optaget

Optagelse sker på grundlag af:

1. Afsluttet 9. eller 10. klasse med følgende prøver

  • 9. eller 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk.
  • 9. eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, skal du til en optagelsesprøve.

2. Du kan også have gennemført anden undervisning, der svarer til 10. klasse

Optagelse sker efter en konkret faglig vurdering, for eksempel en optagelsessamtale og/eller en optagelsesprøve.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse sker ved at udfylde ansøgningsskemaet eller ved at aftale en samtale med elevvejleder Karen Inge Taasti. Send ansøgningsskemaet til Mariagerfjord Gymnasium, Amerikavej 5, 9500 Hobro senest 15. marts 2018. Husk at medsende relevante dokumenter!

Ansøgningsskema til vhf 2018

Visitation

Ansøgningerne behandles af et visitationsudvalg bestående af repræsentanter fra Mariagerfjord Gymnasium og Mariagerfjord Kommunes skoleforvaltning.

Hvornår får du besked?

Der kommer endelig besked fra visitationsudvalget til ansøgere om optagelse senest d. 15. april 2018.