Nyt om coronavirus

 
fredag D. 03. april 2020, kl. 10.45
Information om Mariagerfjord Gymnasiums håndtering af coronavirus (Covid19). Siden bliver løbende opdateret.

Mariagerfjord Gymnasium er lukket frem til mandag d. 13/4 på baggrund af myndighedernes tiltag mod coronavirus. Undervisningen foregår i stedet virtuelt. Det er derfor vigtigt, at alle elever holder sig orienteret i Lectio, hvor al kommunikation omkring undervisningen kommer til at foregå. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rektor Søren Urup på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Kontakt inden for kontorets normale arbejdstid:

  • Spørgsmål om økonomi og SU: Githa Ankerstjerne, tlf. 60 11 81 14
  • Spørgsmål om studieadministration: Heidi Kvottrup Krieg, tlf. 51 72 23 33
  • Driftsleder: Jan Larsson, tlf. 29 24 84 67

Har du brug for teknisk support, kan du kontakte vores IT-vejleder Jesper Kaj Skov via mail jks@mf-gym.dk eller i hverdage mellem kl. 9.45 - 11.20 på tlf. 65 74 24 90.

Mere information

Følg med på den fælles hjemmeside for de danske myndigheder: coronasmitte.dk
Se spørgsmål og svar om coronavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/corona
Forebyg smitte - se her


23/3 2020: Forlænget skolelukning

Som vi skrev i forrige nyhedsbrev, udvikler tingene sig ekstremt hurtigt. På et pressemøde i Statsministeriet har regeringen for et øjeblik siden meddelt, at landets uddannelsesinstitutioner fortsat skal være lukket frem til d. 13/4 2020. For Mariagerfjord Gymnasium betyder det, at skolen holder lukket frem til efter påskeferien, og at vi fortsætter med den virtuelle undervisning. Det betyder også, at afgangselevernes skriftlige prøveeksaminer i uge 14 vil blive afviklet virtuelt – vi vil sende nærmere information til eleverne om, hvordan prøverne kommer til at foregå.

Vi holder fortsat øje med Undervisningsministeriets udmeldinger og myndighedernes anbefalinger, og vi vil informere jer, når vi hører nyt.

Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Venlig hilsen
Søren Urup


22/3 2020: Nyt fra Mariagerfjord Gymnasium

Tingene udvikler sig ekstremt hurtigt; gymnasiet har nu været lukket i en uge, og vi tager fat på den anden og forhåbentlig sidste uge med skolelukning og virtuel undervisning.

Jeg ved, at det er en stor omvæltning for alle – både elever, forældre og lærere. Alle har vi skullet omstille os til en hverdag, der er markant anderledes, end vi er vant til. Det er et ukendt land, vi har bevæget os ud på, og det er udfordrende for alle. Jeg er klar over, at det ikke har været helt problemfrit, fx har både Lectio og UNI-Login været under pres, ligesom både lærere og elever skal lære at bruge virtuel undervisning i det her omfang, når det handler om lektiemængder, opgaver, planlægning af tid osv. Men jeg ved også, at alle gør det allerbedste, de kan!

Hvad nu hvis…
I uge 13 er gymnasiet som nævnt stadig lukket, og vi fortsætter med den virtuelle undervisning. Flere er måske bekymrede for de forestående eksaminer, og dét kan jeg godt forstå.

I torsdags vedtog Folketinget en lov om nødundervisning m.v. herunder afviklingen af de forestående eksaminer. Som det har været fremme i medierne, betyder det, at såfremt det ikke er muligt at afvikle eksamen på normal vis, kan terminskarakterer gøres til eksamenskarakterer. På samme måde kan man på HF – hvor man ikke får standpunkts- eller årskarakterer – få en afsluttende standpunktskarakter, der gøres til eksamenskarakter. Undervisningsministeriet skriver imidlertid, at de fortsat regner med, at eksamen afvikles som planlagt. Vi holder nøje øje med ministeriets udmeldinger omkring eksamen, undervisningens afvikling m.v., og vi vil løbende holde jer orienteret.

Skriftlige prøveeksaminer i uge 14
Fra mandag d. 30/3 og ugen ud afvikler afgangseleverne skriftlig prøveeksamen. Hvis skolen fortsat er lukket, vil prøverne blive afviklet som virtuelle prøver, som skal udarbejdes hjemme. Hvis det bliver aktuelt, skal vi selvfølgelig nok informere nærmere.

Vi informerer løbende
Som sagt holder vi os opdaterede omkring Undervisningsministeriets udmeldinger og myndighedernes anbefalinger, og så snart vi hører nyt, vil vi informere jer via nyhedsbreve og hjemmesiden her.

Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Pas på jer selv.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


12/3 2020: Status på elever i hjemmekarantæne

De to elever fra 1.z og 3.y, der i går var i hjemmekarantæne, er testet negative for coronavirus.

Hvis du bliver smittet af coronavirus, skal du følge myndighedernes retningslinjer, som du kan se her. Du skal ikke kontakte skolen.


11/3 2020: Al undervisning er aflyst fra torsdag d. 12/3!

Onsdag aften blev der afholdt et pressemøde i Statsministeriet, hvor myndighederne udsendte nye tiltag mod coronavirus.

De nye tiltag betyder, at al undervisning på Mariagerfjord Gymnasium er aflyst fra i morgen torsdag d. 12/3 og frem til søndag d. 29/3. Lukningen omfatter også de introelever, der skulle have besøgt gymnasiet. Læs mere om myndighedernes nye tiltag her.

Fra mandag d. 16/3 iværksætter skolen virtuel undervisning. Ledelse og lærere mødes i morgen og drøfter, hvordan undervisningen skal organiseres, og vil herefter melde nærmere ud. Det er vigtigt, at alle elever holder øje med Lectio, hvor al kommunikation omkring undervisningen kommer til at foregå.

3.stx og 3.htx skal fortsætte med at skrive SRP og SOP. Hvis der opstår problemer, fx med at gennemføre forsøg på skolen, kan eleverne kontakte gymnasiet i morgen.
2.hf og 3.vhf skriver SSO som planlagt.

I forhold til skolens håndtering af coronavirus, vil vi løbende opdatere denne side.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


11/3 2020: Studierejser udskydes

Jeg skriver til jer for at informere jer om, at vi har besluttet at udskyde alle planlagte studierejser for 2.g-klasserne. Vi finder det ganske enkelt ikke forsvarligt at sende elever og medarbejdere ud i Europa, Sydamerika og USA under de nuværende omstændigheder, hvor forholdene omkring coronavirus udvikler sig så hastigt. Dels vil det være vanskeligt at gennemføre de planlagte rejseaktiviteter på grund af aflysninger, lukninger af bl.a. museer, forbud mod deltagelse i større arrangementer og så videre. Og dels kan vi risikere, at elever og lærere pludselig bliver berørt af fx tvungen karantæne, aflysning af flyafgange eller lukning af grænseovergange. 

På den baggrund har vi i dag informeret de berørte klasser og lærere om, at rejserne udskydes til efteråret 2020. Vi er i dialog med rejseselskabet, og deres udmelding er, at vi kan flytte alle rejser, uden at det får økonomiske konsekvenser for eleverne. Vi håber på at kunne melde nye rejsetidspunkter ud i løbet af foråret.

Vigtigt!!!
Det er vigtigt, at gymnasiet bliver orienteret, hvis en elev eller ansat bliver syg med coronavirus, har været sammen med en smittet eller skal i forebyggende karantæne. Kontakt straks skolen på tlf. 98 52 08 55 eller direkte til sekretær Heidi Kvottrup Krieg på tlf. 96 52 91 19 eller mail hkk@mf-gym.dk. Ved karantæne er det vigtigt at oplyse årsag og varighed. 

Samtidig kan vi oplyse, at vi p.t. har to elever i hjemmekarantæne. Eleverne går i henholdsvis 1.z og 3.y og er endnu ikke påvist smittet med coronavirus. Vi er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og følger deres anbefalinger. I takt med at der kommer nye retningslinjer, vil vi naturligvis informere jer. Følg med på hjemmesiden her, der løbende bliver opdateret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 72 32 88 eller mail soeu@mf-gym.dk.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor ved Mariagerfjord Gymnasium


9/3 2020: Aflysning af reception

På baggrund af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger og skærpede krav, er vi desværre nødt til at aflyse receptionen for rektor Søren Urup fredag d. 13/3. Vi er rigtig kede af aflysningen, men synes, at det er det eneste rigtige at gøre i den nuværende situation.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


6/3 2020: Aflysning af skolefest

Myndighederne har i dag opfordret til at udskyde eller aflyse alle planlagte arrangementer i Danmark med over 1000 gæster for at forhindre en spredning af coronavirus. På den baggrund har vi været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og ud fra deres anbefalinger og skærpede krav, er vi desværre nødt til at aflyse skolefesten lørdag d. 7/3. Billetter vil automatisk blive refunderet i løbet af næste uge. Vi planlægger en fest på et andet tidspunkt…

Vi er rigtig, rigtig kede af det! Det er brandærgerligt, men det eneste rigtige at gøre i den nuværende situation.

Venlig hilsen
Søren Urup, rektor på Mariagerfjord Gymnasium

Læs mere her.


4/3 2020: Nye anbefalinger

Sundhedsstyrelsen har udsendt nye anbefalinger i forbindelse med coronavirus. Anbefalingen lyder, at personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Vi opfordrer til, at gymnasiets elever og ansatte følger denne anbefaling og ikke møder på gymnasiet, hvis de er i risikogruppen for smitte. Læs mere her.


Undgå smitte

Sundhedsstyrelsens gode råd til at forebygge smitte:

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
  • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
  • Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.