Bestyrelsen

 
 

Bestyrelsen for Mariagerfjord Gymnasium

Lone Sondrup

Formand
Repræsentant for Mariagerfjord Kommune:
Lone Sondrup
lone.sondrup@mail.dk
l.sondrup@rn.dk  

Morten Lassen Næstformand
Repræsentant for videregående uddannelser:
Morten Lassen
Peter Møller Rasmussen Repræsentant for grundskolerne:
Peter Møller Rasmussen
Peter Christensen Repræsentant for erhvervslivet:
Peter Christensen 
Steen Juulsgaard Selvsupplerende repræsentant:
Steen Juulsgaard 
Jan Larsson Medarbejderrepræsentant:
Jan Larsson 
Helle Severinsen Frandsen Medarbejderrepræsentant:
Helle Severinsen Frandsen
Malthe Elevrepræsentant:
Malthe Gilkrog, 2.q
Mette Vestergaard Frederiksen Elevrepræsentant:
Mette Vestergaard Frederiksen, 2.c
Jette Engelbreth Sekretær:
Rektor Jette Engelbreth 
Jens Peter Hansen Protokolfører:
Jens Peter Hansen 
Githa Ankerstjerne Referent:
Githa Ankerstjerne