Resultatlønskontrakt 2017/18
 
 

Rektors og den øvrige ledelses indsatsområder ift. Resultatløn 2017/18


Indsatsområder knyttet til Basisrammen (100%)

 • Kollegial supervision (vægt 25%)

 • Løfteevne (vægt 25%)

 • Forventning om kompetenceudvikling (vægt 25%)

 • Reform implementering (vægt 25%)


Indsatsområder knyttet til Ekstrarammen (100%)

 • Fokus på elevtrivsel og dialog (vægt 15%)

 • Fortsat arbejde med omlagt skriftlighed (vægt 15%)

 • Målrettet indsats mod fravær (vægt 15%)

 • Yderligere reduktion af merarbejde og indsats mod stressbelastning (vægt 15%)

 • Medarbejderfravær – fortsat fokus på korttidsfravær (vægt 15%)

 • Implementering af ny SPS-struktur (vægt 15%)

 • HF-indsats (vægt 10%)


Arkiv

 

Skoleåret 2016-17

 • Se indsatsområder i forbindelse med resultatløn 2016-2017 her.
 • Se målopfyldelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2016-2017 her.

Skoleåret 2015-16

 • Se indsatsområder i forbindelse med resultatløn 2015-2016 her.
 • Se målopfyldelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016 her.
Skoleåret 2014-15
 • Se indsatsområder i forbindelse med resultatløn 2014-2015 her.
 • Se målopfyldelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 her.